DORPSBERAAD WESTBROEK
ACTUEEL
VERGADERDATA Het Dorpsberaad Westbroek vergadert vier keer per jaar en indien noodzakelijk vaker. De reguliere vergaderingen vinden altijd plaats in het Dorpshuis en beginnen om 20.00 uur. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda wordt een week voor de eerstvolgende vergadering gepubliceerd in De Vierklank. De vergaderdata voor 2019 zijn: Maandag 11 maart Maandag 3 juni Maandag 2 september Maandag 11 november