DORPSBERAAD WESTBROEK
ACTUEEL
VERGADERDATA Het Dorpsberaad Westbroek vergadert vier keer per jaar en indien noodzakelijk vaker. De reguliere vergaderingen vinden altijd plaats in het Dorpshuis en beginnen om 20.00 uur. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda wordt een week voor de eerstvolgende vergadering gepubliceerd in De Vierklank. De vergaderdata voor 2018 zijn: Maandag 25 juni Maandag 3 september Maandag 19 november
Terug naar de startpagina