DORPSBERAAD WESTBROEK
Het Dorpsberaad is in 2008 opgericht na een oproep vanuit gemeente De Bilt. Om specifieke problemen en vraagstukken binnen een wijk te kunnen behandelen was lokale kennis gewenst. Het Dorpsberaad Westbroek is er dan ook voor de belangen van de inwoners van Westbroek. Het doel is om de gemeente De Bilt gevraagd, maar ook ongevraagd te wijzen op actuele zaken binnen het dorp. Zowel door het samenwerken met de verantwoordelijke ambtenaren, als ook door het inschakelen van de gemeenteraad worden wensen van Westbroek niet alleen kenbaar maar ook waar mogelijk ingewilligd. Bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid, ruimtelijke ordening, woonklimaat en welzijn wil het Dorpsberaad Westbroek graag een voortrekkersrol vervullen. Deze website dient ter informatie over de actuele zaken, maar ook voor onderwerpen die in een verleden aan de orde zijn geweest. Daarnaast kan via deze website eenvoudig uw vraag/opmerking/mening kenbaar gemaakt worden zodat ook uw belangen onder de aandacht komen.
Klik hieronder voor meer informatie:
©Siteconcept & design: Henk J. van der Feest - www.vanderfeest.nl