DORPSBERAAD WESTBROEK
LEESMAP
VERPLAATSING BRIEVENBUSSEN Door menig dorpsgenoot is het al opgemerkt: de brievenbus bij de kerk is verdwenen. Navraag van het Dorpsberaad leerde dat PostNL vanwege afnemende hoeveelheid poststukken heeft besloten om het aantal brievenbussen in Westbroek terug te brengen van drie stuks naar twee stuks. Gemakshalve werd daarom de brievenbus in het centrum van Westbroek weggehaald. Het Dorpsberaad heeft contact opgenomen met PostNL en voorgesteld om situatie terug te draaien. Toen dit niet mogelijk bleek is als compromis overeengekomen dat er een nieuwe brievenbus geplaatst gaat worden in het centrum van Westbroek, te weten bij het (verbouwde) Dorpshuis nabij de pinautomaat. De brievenbus op de Dr. Welfferweg (nabij autobedrijf Colijn) komt dan te vervallen. De brievenbus op de Kerkdijk (nabij Garage Plooij) blijft ongewijzigd. Hoewel een afname van drie stuks naar twee stuks niet ideaal is, stemt de bereidwilligheid van PostNL om een brievenbus terug te plaatsen in het centrum het Dorpsberaad tot tevredenheid.