DORPSBERAAD WESTBROEK
Enquête 2014 Onlangs heeft het Dorpsberaad Westbroek een huis-aan-huis enquête verspreid in Westbroek met vragen over diverse relevante onderwerpen. Inmiddels zijn de ingevulde enquêtes verwerkt en is het mogelijk om de resultaten te delen. Met een responspercentage van bijna 35% hebben ook deze keer veel Westbroekers gehoor gegeven aan de oproep om zijn of haar mening te delen. De antwoorden geven een goed van wat er leeft in het dorp. De uitkomsten van vragen die betrekking hebben op bijvoorbeeld het Dorpshuis, de school of ondernemers(vereniging) zullen ook gedeeld worden met de betreffende instanties. Bij vragen met zeer veel verschillende/individuele reacties is het uiteraard lastig om hier een algemeen beeld van te vormen. Er zijn onderwerpen waar een uitgesproken mening uit blijkt en waar wij als Dorpsberaad ook mee aan de slag zullen gaan. De wens voor een beter voetbalveld voor de jeugd was al bekend en is inmiddels ook gerealiseerd. De overige wensen voor de jeugd die meermaals genoemd zijn zullen we onder de aandacht brengen. Ook kwam de wens naar voren voor een beter Openbaar Vervoer (bijv. frequenter rijden en ook op latere tijdstippen) en vond in totaal 50% van alle respondenten het wenselijk dat het steunpunt van Gemeente De Bilt in Maartensdijk terugkeert. In algemene zin voelen de meeste mensen zich veilig in Westbroek, echter meer ‘blauw’ op straat en een beter bereikbare wijkagent zouden dit gevoel nog verder kunnen versterken.Verkeersveiligheid is een onderwerp dat hoog op de agenda van het Dorpsberaad staat en het belang hiervan wordt ruim onderschreven. Zo geeft een zeer groot deel aan dat het terugdringen van het sluipverkeer in Westbroek nog als onvoldoende wordt ervaren en als belangrijkste maatregel kiest de overgrote meerderheid voor extra controles. >
LEESMAP