DORPSBERAAD WESTBROEK
BESTEDING GIFT RABOBANK Bij de verbouwing van het Dorpshuis is er ook ruimte gemaakt voor o.a. een pinautomaat van de Rabobank. Het tegenover gelegen pand fungeert ook niet meer als Rabobank. In ruil voor het recht op eerste koop heeft Gemeente De Bilt een bedrag van € 10.000,- ontvangen dat besteed mag worden voor de gemeenschap van Westbroek. Het Dorpsberaad heeft in het verleden meerdere vragen gekregen over een ijsbaan in Westbroek en heeft de gemeente derhalve voorgesteld om het huidige evenemententerrein (het terrein waar o.a. de feesttent van de Oranjevereniging jaarlijks staat) multifunctioneel te maken. Te beginnen met de aanleg van elektra, water en rioolvoorzieningen. Hierdoor kan onder andere de Oranjevereniging en de Vakantie Bijbel Week (VBW) er gebruik van blijven maken. Mede dankzij de sponsoring van lokale bedrijven als Van Oostrum Westbroek BV, Veldhuizen BV, Lamcon BV en bijdragen van de Oranjevereniging Westbroek en Gemeente De Bilt is dit gerealiseerd in het voorjaar van 2015.
LEESMAP