DORPSBERAAD WESTBROEK
LEESMAP
HUIZENBOUW HOLSBLOKKENWEG Een lang traject dat vanaf 2008 al loopt heeft uiteindelijk geleid tot de nieuwbouw van zes woningen aan de Holsblokkenweg in Westbroek. Het eerste voorstel is in april 2008 al aangenomen door de gemeenteraad, echter de wethouder besloot te wachten tot na de ontwikkeling van de Visie op Westbroek. Dit was afgerond in juni 2009. De volgende hobbel in het traject was de wens van de wethouder om eerst een aanvullend woningbehoeften onderzoek te doen (oktober 2009). De conclusies van dit rapport worden grotendeels ter zijde geschoven en de SSW (woningcoöperatie) krijgt van wethouder Ditewig opdracht op sociale (huur)woningen te ontwikkelen. Dit in tegenstelling tot de wensen van de Westbroekers die uitdrukkelijk hebben laten weten betaalbare starterswoningen te willen kopen. Februari 2010 spreekt het Dorpsberaad Westbroek in bij de commissievergadering Openbare Ruimte van Gemeente De Bilt en geeft aan dat er koopwoningen gebouwd dienen te worden. Op basis van dit betoog worden door de SGP en VVD een wijzigingsvoorstel gedaan om de woningen een neutrale bestemming te geven. De gegadigden kunnen dan zelf kiezen of ze willen kopen dan wel huren. Dit voorstel wordt goedgekeurd door gemeenteraad en vanaf medio 2011 uitgevoerd. Eind 2011 worden de voorlopige overeenkomsten afgesloten tussen de bewoners en SSW, de bedoeling is dat per april 2012 de woningen betrokken zullen worden door (jonge) Westbroekers. Het Dorpsberaad is blij met de uitkomst van een onnodig lang en moeizaam traject en wenst de nieuwe bewoners veel plezier van hun nieuwe woning.