DORPSBERAAD WESTBROEK
ACTUEEL
INRICHTING (NIEUWE) NIEUWBOUW Het Dorpsberaad heeft zich hard gemaakt voor diverse verberingen in de ‘nieuwe’ nieuwbouw. Allereerst zijn er extra parkeervakken gerealiseerd aan de Wolkammerweg. Daarnaast is er een speelplein gerealiseerd naast de nieuwe huizen aan de Holsblokkenweg. Het probleem met het verschuiven van de glasbakken behoort tot het verleden aangezien deze nu ondergronds zijn. Tenslotte heeft op initiatief van het Dorpsberaad een lokale ondernemer de wateroverlast onder de speeltoestellen kunnen oplossen met rubbertegels en het tegenoverliggende trapveldje mogen opknappen. Hoewel er veel tijd overheen gegaan is voordat alles voor elkaar was, mag het resultaat er zijn. De gemeente heeft ondanks de bezuinigingen toch geld vrij weten te maken voor deze verbeteringen, waarvoor we als Dorpsberaad natuurlijk dankbaar zijn.