DORPSBERAAD WESTBROEK
LEESMAP
LANDSCHAPONTWIKKELINGSPLAN (LOP) In de voorstellen van het Landschapontwikkelingsplan werden de agrariƫrs in Westbroek in het nauw gedreven en kregen zij te maken met beperkingen voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Het Dorpsberaad heeft in september 2009 een bijeenkomst bezocht in zake de samenstelling van het LOP en naar aanleiding daarvan met gemeente De Bilt gecommuniceerd over de inhoud. Met name de balans tussen agrarische gronden en natuurgebied leek te ontsporen. Het Dorpsberaad staat de mening voor dat de beste natuurbeheerders de agrariƫrs zelf zijn, vandaar dat er gewezen is op het handhaven van de eerder gemaakt afspraken in het herinrichtingsplan Noorderpark. De daarin bestemde agrarische gebieden moeten agrarisch blijven en de daarin bestemde natuurgebieden moeten derhalve aangewend worden voor evt. recreatie.