DORPSBERAAD WESTBROEK
ACTUEEL
NIEUW BELEID OVER BUITENSPELEN De gemeente De Bilt vindt het belangrijk dat jong en oud zoveel mogelijk bewegen en buiten kunnen zijn. Speelplekken moeten daaraan bijdragen, maar doen dat nu lang niet altijd. Bovendien zijn de wensen en behoeften ten aanzien van speelplekken de afgelopen jaren veranderd. Denk aan mogelijkheden voor verschillende leeftijdsgroepen, ontdekken, elkaar ontmoeten of natuurlijk spelen. Daarom vernieuwt de gemeente het beleid over buitenspelen zodat het voldoet aan de hedendaagse wensen en behoeften voor spelen en bewegen. Dat gebeurt samen met kinderen, ouders, scholen, ouderen en natuur- en gezondheidsorganisaties. Evenals in de toekomst de uitvoering en het beheer van dit beleid. U kunt helpen Uw medewerking en input is belangrijk voor de totstandkoming van het nieuwe beleid. Vul daarom allemaal de online enquête in (zie www.debilt.nl/buitenspelen). De enquête kan worden ingevuld tot 22 februari. Meer informatie Voor meer informatie over buitenspelen in de gemeente De Bilt kijk op www.debilt.nl/buitenspelen en via https://www.facebook.com/152841728120488/posts/2449453281792643