DORPSBERAAD WESTBROEK
Het Dorpsberaad bestaat uit zeven leden, die in beginsel niet langer dan zeven jaar zitting hebben in het beraad. Uitgangspunt is dat de leden verspreid woonachtig zijn over het dorp om op de hoogte te zijn van hetgeen er leeft in het gehele dorp. Desondanks is aanvullende informatie altijd welkom. Mocht u een vraag hebben of uw mening willen geven, schroom dan niet contact op te nemen: klik hier. Klik hieronder voor meer informatie per onderwerp:
OVER DORPSBERAAD