DORPSBERAAD WESTBROEK
LEESMAP
PAD NAAR BEGRAAFPLAATS Het pad naast de kerk richting de begraafplaats verkeerde jarenlang in slechte staat. De gaten die in het pad werden voor een begrafenis gevuld, maar binnen afzienbare tijd zaten er weer nieuwe gaten in. De gemeente heeft opdracht gegeven om het pad goed op te laten knappen, maar de uitvoering van die werkzaamheden liet te wensen over. De klachten waren snel weer terug en het Dorpsberaad heeft bij de gemeente aangedrongen op een andere aanpak. Na het nodige aandringen en veel geduld is er budget vrijgemaakt om het pad grondiger te verbeteren. De onderlaag is hierin ook meegenomen, hetgeen de uiteindelijke kwaliteit ten goede moet komen. Sinds 2011 beschikt Westbroek dan ook eindelijk over een fatsoenlijk pad naar de begraafplaats.