DORPSBERAAD WESTBROEK
LEESMAP
PARKEERPLAATSEN NIEUWBOUW Het aantal beschikbare parkeerplaatsen per huis is vastgelegd in een landelijke norm die varieert tussen 1,3 en 2,0 parkeerplaatsen per woning. De Wolkammerweg haalt niet eens één parkeerplaats per woning, de Schutmeester ongeveer één per woning. Desondanks veel te weinig met overlast van in de straat geparkeerde auto's ten gevolg. Ook de groenstroken werden als parkeerruimte benut bij gebrek aan beter. Na interventie van het Dorpsberaad heeft gemeente De Bilt aan de Wolkammerweg vijf parkeerplaatsen gecreëerd en aan de Schutmeesterweg één parkeerplaats. Voor het Dorpsberaad niet afdoende voor de parkeerproblemen die er zijn, maar wel een start om de problemen aan te pakken. Met gemeente De Bilt is afspraak gemaakt om bij bestemmingsplan wijzigingen de stroken met bestemming groen te veranderen zodat op de juiste plaatsen parkeergelegenheid gecreëerd kan worden en op de juiste plaatsen groenstroken. Met name ook het punt van veiligheid speelt een rol bij de wens om parkeerplaatsen uit te breiden. Met de huidige parkeerdruk is parkeren in de straat niet uit te sluiten. Dit kan zeer nadelige gevolgen hebben voor bereikbaarheid van bijvoorbeeld brandweer en andere hulpdiensten in geval van nood.