DORPSBERAAD WESTBROEK
LEESMAP
POLITIE INZET BIJ ORANJEFEEST Vanuit de Oranjevereniging ontving het Dorpsberaad het verzoek om aan te dringen bij de gemeente op politie inzet na afloop van de feestavonden in de feesttent. Tot op heden zijn grote ongeregeldheden uit gebleven, maar preventief inzetten van agenten die voor een spoedige en ordelijke leegloop zouden kunnen zorgen is gewenst. De burgemeester staat aan het hoofd van de veiligheidsdiensten en dus ook het politieapparaat, maar hij geeft aan dat op andere plaatsen de inzet urgenter is. Het Dorpsberaad keurt dit standpunt af, aangezien er blijkbaar eerst problemen moeten zijn voordat er ingegrepen kan worden. Een positieve opstelling van gemeente De Bilt is wel te noemen rondom de garantstelling van de gemeente voor de kosten bij evt. annuleren van het feest. Het afgelasten van de laatste feestavond in 2009 (n.a.v. gebeurtenissen in Apeldoorn) heeft financiƫle consequenties gehad voor de Oranjevereniging. Deze zijn opgevangen door de Oranjevereniging. De gemeente heeft als reactie daarop aangeboden dat bij een evt. volgend voorkomend geval de gemeente garant wil staan voor de gemaakte kosten, dan wel de benodigde middelen om een jaar later de festiviteiten te kunnen organiseren. Op aanraden van het Dorpsberaad heeft de Oranjevereniging deze toezegging inmiddels ook officieel bevestigd gekregen.