DORPSBERAAD WESTBROEK
LEESMAP
RUILVERKAVELING / ANNEXATIE GRONDEN Als onderdeel van de ruilverkaveling zijn van de inwoners van Westbroek gronden geannexeerd. Het betreft de gronden gemoeid met de sloot en de openbare weg. Aangezien de gemeente onderhoud aan beiden uitvoert heeft de Landinrichtingscommissie de gronden aan de gemeente toegekend. Terwijl bewoners deze grond, al dan niet met hypotheek, hebben moeten aanschaffen en jarenlang OZB betaald hebben over de betreffende vierkante meters werd er geen vergoeding voor het annexeren van deze gronden betaald. In andere herinrichtinggebieden werd de annexatie wel vergoed aan de bewoners. Het Dorpsberaad heeft diverse malen gecorrespondeerd met zowel de gemeente als de Landinrichtingscommissie, maar beiden zeiden niet verantwoordelijk te zijn en wezen naar elkaar. De landinrichting is met de betreffende perceeleigenaren een gering bedrag overeengekomen welke bij afronding van het project uitgekeerd zal worden. Dit is eind 2012.