DORPSBERAAD WESTBROEK
ACTUEEL
TOEKOMSTIGE PROJECTEN - Verbetering parkeergelegenheid tennispark De tennisvereniging heeft een achteruitgang naar het feestterrein. Dit biedt mogelijkheden om daar parkeerplaatsen te ontwikkelen. Vanuit de Gemeente zal een verkeersdeskundige bekijken of dit realiseerbaar is. - Onderhoud groen en herinrichting parkeerplaats Dorpshuis Doel is om te komen tot een echt Dorpsplein. Het Dorpsberaad is voor beide onderwerpen op zoek naar enthousiaste mensen die mee willen helpen om deze onderwerpen aan te pakken. U wordt dan lid van een werkgroep, niet van het Dorpsberaad. Is het onderwerp tot een goed einde gebracht, dan bent u ook klaar. De ervaringen met de werkgroepen verkeersveiligheid en wateroverlast laten zien dat deze werkwijze goed werkt. - Actuele projectenpagina van de gemeente De Bilt Bouwen en Wonen: https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/projecten/