DORPSBERAAD WESTBROEK
LEESMAP
VERBOUWING DORPSHUIS Na vele toezeggingen is begin 2012 een start gemaakt met de langverwachte verbouwing van het Dorpshuis. Een geheel nieuw Dorpshuis bleek niet haalbaar. Op zaterdag 15 september is het Dorpshuis feestelijk heropend en was het Dorpsberaad aanwezig met een informatiestand. Diverse vragen werden beantwoord maar ook de gift van € 10.000,- geschonken door de Rabobank werd symbolisch in ontvangst genomen middels een grote cheque door de voorzitter. Meer hierover vindt u onder het kopje 'besteding gift Rabobank'. Voor meer informatie en activiteiten in het Dorpshuis kijkt u op www.hetdorpshuiswestbroek.nl of spreekt u de beheerders aan.