DORPSBERAAD WESTBROEK
ACTUEEL
VERGADERDATA Na een interne evaluatie heeft het Dorpsberaad besloten het aantal openbare dorpsbijeenkomsten terug te brengen van 4 naar 2 bijeenkomsten. Deze twee dorpsbijeenkomsten voor iedereen willen we op een nieuwe manier vormgeven. Uiteraard is er ruimte om de voortgang van bestaande werkgroepen en onderwerpen toe te lichten, daarnaast is er ook ruimte voor een presentatie/ spreker van een voor Westbroekers interessant onderwerp. De eerstvolgende dorpsbijeenkomst met thema zal plaatsvinden op maandag 23 september a.s. De geplande bijeenkomsten van 2 juni, 3 september en 11 november vervallen hiermee.