DORPSBERAAD WESTBROEK
ACTUEEL
VERKEERSVEILIGHEID Gemeente De Bilt ziet het voorstel van de werkgroep Verkeersveiligheid voor de toepassing van camera’s als een oplossing voor het sluipverkeer. Over de voortgang hiervan is een gesprek geweest met de burgemeester, waarbij nu gestuurd word op een werkend camerasysteem eind dit jaar. Voorafgaand hieraan zal met ondernemers gesproken worden over de wijze, waarop dit het beste ingevoerd kan worden. Ook zullen er bijeenkomsten georganiseerd worden om eenieder over de invoering hiervan te informeren.