DORPSBERAAD WESTBROEK
LEESMAP
ONTWIKKELING VISIE OP WESTBROEK In 2009 heeft gemeente De Bilt opdracht gegeven voor het opstellen van een toekomstvisie voor Westbroek. Inwoners konden op inspraakavonden wensen en ideeën kenbaar maken die opgenomen zouden kunnen worden in de toekomstvisie tot 2030. Vooral woonruimte en voorzieningen waren een speerpunt voor het Dorpsberaad. Omdat er onvoldoende aandacht voor bleek heeft het Dorpsberaad zelf huis-aan-huis een enquête verspreid om de wensen van het dorp in kaart te brengen. Dit zou tevens een belangrijk gewicht in de schaal kunnen leggen in overleg met de gemeente over het bouwen van huizen voor Westbroekse starters. Neem voor volledige enquêteresultaten contact op: klik hier. De resultaten van de enquête zijn op 22 april 2009 gepresenteerd in het Dorpshuis samen met de bevindingen van Gemeente De Bilt. De toekomstvisie heeft als titel meegekregen 'Karakter' en is de downloaden van de website van gemeente De Bilt.