DORPSBERAAD WESTBROEK
ACTUEEL
WATEROVERLAST NIEUWBOUW De werkgroep wateroverlast heeft alle technische problemen in kaart gebracht en is met een conceptvoorstel gekomen. Daarbij zijn ook aanpalende manco’s meegenomen, zoals parkeerplaatsen en verlichting. De 1e fase betreft het uitbaggeren van de vijver en het herstellen van de beschoeiing. Dit zal door de fa. Van Oostrum worden uitgevoerd. Tevens zal nog gekeken worden naar de staat van de grote boom bij de vijver. De aanbesteding voor het aanpassen van de riolering en straatwerk loopt. Deze werkzaamheden zullen deze zomer starten, aansluitend aan de werkzaamheden van fase 1. De straten zullen gefaseerd worden opengebroken zodat de bereikbaarheid zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.