DORPSBERAAD WESTBROEK
ACTUEEL
WONINGBOUW VAN WIJNEN Op 7 februari 2019 heeft een inloopavond plaatsgevonden over de Van Wijnen-locatie aan de Kerkdijk. Deze avond was bedoeld om te informeren en het dorp twee mogelijke scenario’s voor te leggen met verschillende woningbouwcategorieen. In totaal waren tussen de 50 en 60 mensen aanwezig. Iedere aanwezige kon zijn voorkeur aangeven op een reactieformulier. Al deze reacties worden door de gemeente en Van Wijnen meegenomen in het proces om tot een Beeldkwaliteitsplan te komen. Als dit concept-Beeldkwaliteitsplan gereed is, zal er opnieuw een inloopavond worden georganiseerd om de reacties uit het dorp hierop te horen.