DORPSBERAAD WESTBROEK
ACTUEEL
WONINGBOUW WESTBROEK Het Dorpsberaad heeft een aantal overleggen gevoerd met de gemeente over woningbouw in Westbroek. Op alle drie mogelijke locaties is geen voortgang geboekt. Het Dorpsberaad heeft aan de gemeente gevraagd om hier de regie te nemen zodat er de komende jaren gefaseerd woningen bijkomen. Gezien de doorlooptijden van bestemmingsplan procedure kan dit bij het project Schuurman en van Wijnen nu op zijn vroegst in 2021. Voor het project Holsblokkenweg is de gemeente bezig met een aanbesteding. Er is nog geen zicht op wanneer de bouw hiervan start.